honkyochiblog

honkyochinikkiから派生しました

見逃した方用

http://www.youtube.com/watch?v=gZadEBUpMJk&mode=related&search=gun%20kata